Gabinet psychologiczny Urszula Szymska

Wyszukiwarka

W naszej pracy dążymy do ulepszania oferowanych usług, aby były one jeszcze bardziej funkcjonalne i przyjazne.

Wskazania do prowadzenia terapii RSA Biofeedback:

 • zaburzenia emocjonalne,
 • stres, lęk, trema,
 • zachowania agresywne,
 • zaburzenia koncentracji uwagi, pamięci,
 • zaburzenia mowy i profilaktyka zaburzeń głosu,
 • wspomaganie logoterapii np. jąkania,
 • profilaktyka chorób układu oddechowego oraz chorób sercowo-naczyniowych
 • częste zachorowania na zapalenia dróg oddechowych,
 • nadciśnienie,
 • migreny,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • dolegliwości związane z menopauzą.

Terapia RSA Biofeedback jest szczególnie polecana dla kobiet w ciąży - przygotowanie do porodu

więcej

Oczekiwane wyniki i korzyści z treningów RSA Biofeedback

Terapia RSA Biofeedback powoduje poprawę funkcjonowania w zakresie sfery emocjonalno-motywacyjnej i społecznej:

 • zwiększenie odporności na stres,
 • zahamowanie lęków i tremy,
 • zmniejszenie agresji,
 • poprawa koncentracji uwagi i pamięci,
 • wzrost kreatywności,
 • zwiększenie pewności siebie/asertywności
 • łatwiej osiągalny relaks, wyciszenie i relaks dla osób przeciążonych pracą/nauką

Treningi RSA Biofeedback służą poprawie zdrowia:

 • wzrost, stabilność RSA (synchronizacja pracy serca i oddechu)
 • zmniejszenie częstotliwości oddechu do normy wiekowej
 • zmniejszenie zachorowań na zapalenie górnych dróg oddechowych, układu krążenia, układu nerwowego,
 • wzmocnienie odporności organizmu,
 • uzyskanie równowagi wszystkich procesów fizjologicznych - homeostazy,
 • poprawa integracji umysłu i ciała.
 • kreowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie.

Przeciwwskazania

 • Poważne zaburzenia stanu psychicznego
 • Poważne zaburzenia rytmu serca
 • Przepuklina przeponowa
 • Padaczka (hiperwentylacja)
 • Ostry stan zapalny
 • Wiek do lat 4
 • Negatywny stosunek pacjenta do terapii.

Regulamin

 1. Spotkania konsultacyjne/ diagnostyczne / terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
 2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog/terapeuta ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
 3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii, terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich klientów.
więcej