Gabinet psychologiczny Urszula Szymska

Wyszukiwarka

W naszej pracy dążymy do ulepszania oferowanych usług, aby były one jeszcze bardziej funkcjonalne i przyjazne.

Zalety nawyku oddychania przeponowego-relaksacyjnego

Zalety nawyku oddychania przeponowego-relaksacyjnego metodą RSA Biofeedback według A.A. Smetankina.

 1. Przeniesienie ruchów oddechowych w strefę przepony i mięśni brzucha.
 2. Zmniejszenie liczby oddechów do 8-11 oddechów na minutę u dzieci w wieku przedszkolnym, do 5-8 oddechów na minutę u dzieci w wieku szkolnym oraz dorosłych.
 3. RSA wzrasta głównie ze względu na obniżenie minimalnej wartości akcji serca-PULS (około 1,5-2 razy i więcej) w każdym cyklu oddechowym.
 4. PULS odpowiada normie w granicach normy wiekowej.
 5. Synchronizacja cykli oddechowych i serca w każdym ruchu oddechowym.
 6. Wzrost lub normalizacja temperatury palców.
 7. Wyeliminowanie nadmiernego napięcia emocjonalnego i mięśniowego.
 8. Pozytywna dynamika dotycząca procesów poznawczych (spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie).
 9. Aktywizacja procesów kształtowania osobowości ( działalności, świadomości, zaangażowania, wytrwałości, skuteczności);
 10. Zwiększenie rezerw i zdolności adaptacyjnych organizmu. Poprawa funkcji układu autonomicznego.
 11. Odtworzenie nawyku umiejętności oddychania bez sprzężenia zwrotnego (podczas odpoczynku);
 12. Umiejętność zastosowania przeponowo relaksacyjnego oddechu z celem usunięcia nadmiaru napięcia funkcjonalnego, emocjonalnego lub mięśniowego w środowisku społecznym.

Kryterium wytrenowania przeponowo relaksacyjnego oddechu z maksymalną RSA.

 1. Wzrost RSA,
 2. Zmniejszenie częstotliwości oddechów,
 3. Zmniejszenie pulsu,
 4. Sprawny stabilny kardiogram,
 5. Poprawienie oceny zdrowia.

Regulamin

 1. Spotkania konsultacyjne/ diagnostyczne / terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
 2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog/terapeuta ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
 3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii, terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich klientów.
więcej