Gabinet psychologiczny Urszula Szymska

Wyszukiwarka

W naszej pracy dążymy do ulepszania oferowanych usług, aby były one jeszcze bardziej funkcjonalne i przyjazne.

Przebieg terapii RSA Biofeedback

Przebieg terapii RSA Biofeedback jest indywidualny dla każdej osoby. Optymalne jest, gdy sesje odbywają się 2 lub 3 razy w tygodniu i trwają około 20-35 minut. Całość terapii to ok. 20-25 treningów . Sugerowany przebieg terapii:

 • Etap I:
  2 - 3 sesje - wywiad terapeutyczny, kontrolny pomiar RSA oraz wstępna ocena stanu zdrowia; techniki oddechowe bez sygnału sprzężenia zwrotnego.
  2 - 3 sesje - kształtowanie prawidłowego wzorca - przeponowo-relaksacyjnego sposobu oddychania, z osiągnięciem maksymalnej synchronizacji pracy serca i oddechu ze sprzężeniem zwrotnym.
 • Etap II:
  10 - 12 sesji - przejście od "starego" typu oddechu do nowego - prawidłowego, wyćwiczenie
  prawidłowego oddychania, oraz jego utrwalenie / RSA maksymalna w stosunku do wieku,
  stabilna / ze sprzężeniem zwrotnym.
 • Etap III:
  2 - 3 sesje - prawidłowy oddech przeponowo-relaksacyjny z osiągnięciem maksymalnej RSA bez sygnału sprzężenia zwrotnego; kontrolny pomiar RSA oraz końcowa ocena stanu zdrowia.
 • Etap IV:
  kolejne sesje - utrwalenie nawyku oddechu z maksymalną RSA na poziomie bezświadomości (np.  w czasie napadu duszności - automatycznie włącza się wyćwiczony nawyk oddechu).

Regulamin

 1. Spotkania konsultacyjne/ diagnostyczne / terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
 2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog/terapeuta ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
 3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii, terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich klientów.
więcej