Gabinet psychologiczny Urszula Szymska

Wyszukiwarka

W naszej pracy dążymy do ulepszania oferowanych usług, aby były one jeszcze bardziej funkcjonalne i przyjazne.

Wskazania

Wskazania do prowadzenia terapii EEG Biofeedback:

Problemy szkolne (dzieci i młodzież)

Treningi EEG Biofeedback stosuje się w przypadku dysfunkcji rozwojowych, które wpływają na powstanie problemów szkolnych u dzieci w różnym wieku, a więc:

 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • zaburzenia procesów uczenia się
 • zaburzenia zachowania
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • zaburzenia pamięci i uwagi ADD
 • dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia
 • zaburzenia rozwoju mowy, jąkanie
 • obniżona motywacja do nauki
 • fobie szkolne
 • zaburzona samoocena

Schorzenia (dzieci, młodzież, dorośli)

Treningi EEG Biofeedback wspomagają także leczenie wielu chorób o podłożu psychologicznym i neurologicznym, m.in.:

 • lęki
 • stres
 • depresja, nerwice
 • zaburzenia snu
 • moczenie nocne
 • autyzm, Zespół Aspergera
 • agresja
 • migreny i bóle głowy

Doskonalenie umiejętności (dzieci, młodzież, dorośli)

Treningi EEG Biofeedback mogą być stosowane u osób zdrowych w celu zwiększenia efektywności pracy mózgu. Treningi doskonalące zalecane są szczególnie dla uczniów, studentów, artystów, sportowców, dziennikarzy, biznesmenów, menadżerów,itp. Treningi doskonalące pozwalają na m.in.:

 • poprawę możliwości intelektualnych
 • lepsze i szybsze przyswajanie wiadomości
 • zwiększenie umiejętności kontroli swoich emocji
 • lepsze radzenie sobie ze stresem
 • poprawę pamięci i koncentracji uwagi
 • szybszą i skuteczniejszą naukę języków obcych

Regulamin

 1. Spotkania konsultacyjne/ diagnostyczne / terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
 2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog/terapeuta ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
 3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii, terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich klientów.
więcej