Gabinet psychologiczny Urszula Szymska

Wyszukiwarka

W naszej pracy dążymy do ulepszania oferowanych usług, aby były one jeszcze bardziej funkcjonalne i przyjazne.

Przebieg treningu

Podczas treningu EEG Biofeedback klient:

  • uczy się rozpoznawać własne reakcje doskonaląc działanie własnego organizmu,
  • aktywizuje pracę mózgu,
  • ćwiczy umiejętność skupiania uwagi na określonym zadaniu

W czasie treningu EEG Biofeedback klient zostaje podłączony do głowicy za pomocą elektrod. Z precyzyjnie określonych miejsc na głowie klienta odbierane są sygnały bioelektryczne z mózgu. Sygnały te wielokrotnie wzmacniane w głowicy EEG przesyłane są do komputera, gdzie ulegają wzmocnieniu i są widoczne na ekranie komputera terapeuty, w postaci graficznego zapisu fal mózgowych o różnych częstotliwościach oraz na monitorze pacjenta, w postaci gry wideo/animacji.

W treningu wykorzystujemy najczęściej 3 elektrody - jedną przyklejamy do głowy, dwie zapinamy na uszy. Poprzez trenowanie nawet 1-2 okolic mózgu można zmienić funkcjonowanie całej kory mózgowej, gdyż inne okolice zmieniają swoją pobudliwość dzięki połączeniom neuronalnym.

Metoda EEG Biofeedback pomaga trenowanemu na zasadzie sprzężenia zwrotnego tj. nagrody za uzyskanie odpowiednich parametrów. Klient uczy się kierować swoją czynnością mózgu tak, że zwiększa występowanie fal pożądanych i hamuje występowanie fal niepożądanych - które łączą się z różnymi zaburzeniami pracy mózgu. Treningi EEG BFB prowadzą stopniowo do regulacji i większej stabilizacji czynności mózgu.

Terapeuta na swoim komputerze ustawia parametry dla poszczególnych fal mózgowych - cel dla pacjenta. Przed treningiem informuje klienta o tym, co oznaczają wskaźniki na jego monitorze i na czym polega gra/animacja. Dzięki tej informacji klient ma możliwość zmiany danego sygnału metodą prób i błędów i przez to zmiany wzorca fal mózgowych. Gdy gra/animacja przebiega dobrze - klient dostaje punkty wyświetlane na monitorze, a także sygnalizowane w formie dźwiękowej (informacja zwrotna drogą wzrokową i słuchową).

Klient śledzi grę/animację na swoim monitorze i próbuje nią kierować własną wolą, umysłem. Dopóki spełnia kryteria (cele), wyznaczone przez terapeutę gra się udaje - klient dostaje punkty. W przypadku, gdy nie spełnia kryteriów - nie dostaje punktów i jest to dla niego informacja, wezwanie do tego, żeby coś zmienić.

Osoba trenująca może świadomie odwracać nieprawidłowy stan fal mózgowych i dzięki temu osiągać optymalny stan równowagi fizjologicznej, wolny od napięć i stresu - uzyskując poprawę stanu zdrowia. Poprzez powtarzanie treningów trenujący uczy się wytwarzać prawidłową czynność mózgu, zapewniającą stan zdrowia.

Klient uczy się stopniowo rozpoznawania, wprowadzania i utrzymywania pożądanego stanu. Następnie ten proces ulega automatyzacji, a później generalizacji na inne sytuacje poza gabinetem terapeuty.

Regulamin

  1. Spotkania konsultacyjne/ diagnostyczne / terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
  2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog/terapeuta ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
  3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii, terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich klientów.
więcej