Gabinet psychologiczny Urszula Szymska

Wyszukiwarka

W naszej pracy dążymy do ulepszania oferowanych usług, aby były one jeszcze bardziej funkcjonalne i przyjazne.

Pomoc dziecku uczęszczającemu na terapię EEG Biofeedback

W zależności od potrzeb:

  • Terapia psychologiczna,  pedagogiczna, logopedyczna;
  • Leczenie neurologiczne/psychiatryczne;
  • Współpraca ze szkołą,
  • Psychoedukacja klienta/rodziców - sen, dieta, higiena dnia, stosowanie strategii metapoznawczych  - w połączeniu z Neurofeedbackiem zwiększają umiejętności nabyte podczas treningu (sprawność i efektywność uczenia się) i pomagają w wykorzystaniu ich w szkole oraz podczas nauki własnej,
  • Nauka prawidłowego oddychania  - Biofeedback RSA,
  • Nauka relaksu, technik radzenia sobie ze stresem;
  • Wzmacnianie pracy dziecka - nagradzanie (warunkowanie instrumentalne).

Regulamin

  1. Spotkania konsultacyjne/ diagnostyczne / terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
  2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog/terapeuta ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
  3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii, terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich klientów.
więcej