Gabinet psychologiczny Urszula Szymska

Wyszukiwarka

W naszej pracy dążymy do ulepszania oferowanych usług, aby były one jeszcze bardziej funkcjonalne i przyjazne.

Kwalifikacja klienta do terapii EEG BFB (Neurofeedback).

 1. Diagnoza - etap I - 90 minut
  • wywiad z rodzicami/opiekunami/klientem,
  • analiza dokumentacji medycznej - wynik aktualnego badania EEG, w przypadku dzieci wymagana jest zgoda lekarza neurologa na podjęcie terapii,
  • analiza wyników badań psychologiczno-pedagogicznych i medycznych,
  • przeprowadzenie badania podstawowego - mini mapy mózgu.
  Podczas pierwszego spotkania (ok. 90 minut) przeprowadzany jest wywiad z rodzicem lub pełnoletnim klientem w celu zebrania informacji dotyczących stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i społecznej, wskazań do terapii i oczekiwań klienta.
  Analizowana jest także dokumentacja: medyczna, szczególnie wyniki badań EEG wraz z opisem neurologa i reprezentatywną próbką zapisu badania EEG, opinie psychologiczno-pedagogiczne i inne dokumenty pomocne w określeniu właściwego celu i przebiegu terapii.
  Następnie przeprowadzane jest badanie EEG podstawowe - zapis fal mózgowych z kilku punktów wyznaczonych na głowie pacjenta.
 2. Diagnoza - etap II - od 90-180 minut

  W przypadku braku wyników badań psychologiczno-pedagogicznych lub konieczności poszerzenia diagnozy przedstawionej przez klienta, następuje kolejne spotkanie z klientem, w czasie którego przeprowadzana jest diagnoza:
  • funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych
  • funkcjonowania emocjonalno-społecznego, celem zaplanowania adekwatnych do problemu i stanu klienta oddziaływań terapeutycznych.
 3. Diagnoza - etap III - 90 minut
  • omówienie przez terapeutę informacji zebranych w wywiadzie oraz uzyskanych na podstawie analizy dokumentacji i wyników badania podstawowego - postawienie diagnozy, określenie problem,
  • ustalenie indywidualnego programu terapii dla pacjenta (konieczność zgodności zapisu EEG i występujących objawów - trudności, zaburzeń),
  • zaplanowanie terapii, ilości i częstotliwości treningu oraz omówienie głównych założeń i zasad działania EEG Biofeedback,
  • na zakończenie przeprowadzany jest trening 6 - 10 rund (2-3 minutowych w zależności od wieku i możliwości klienta).

Regulamin

 1. Spotkania konsultacyjne/ diagnostyczne / terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
 2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog/terapeuta ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
 3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii, terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich klientów.
więcej