Gabinet psychologiczny Urszula Szymska

Wyszukiwarka

W naszej pracy dążymy do ulepszania oferowanych usług, aby były one jeszcze bardziej funkcjonalne i przyjazne.

Efekty terapii EEG Biofeedback

Terapia EEG Biofeedback poprzez regulowanie bioelektrycznej aktywności mózgu wpływa pozytywnie na:

  • procesy poznawcze (minimalizuje dysfunkcje poznawcze),
  • sprawność intelektualną - poprawę wyników w nauce, wzrost efektywności w pracy, zwiększenie zdolności zapamiętywania i koncentracji,
  • rozwój zdolności językowych, matematycznych, sportowych,
  • funkcjonowanie w warunkach stresu - zwiększa odporność psychiczną, redukując negatywny wpływ czynników stresogennych, co sprzyja efektywnemu działaniu w życiu codziennym,
  • funkcjonowanie emocjonalne - wycisza nadmierne emocje,
  • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami,
  • likwidację stanów lękowych.

Terapia EEG Biofeedback stwarza możliwość zastąpienia w sytuacjach, w których jest to możliwe, terapii farmakologicznej lub też jej wsparcia w przypadku, gdy całkowita rezygnacja z niej nie jest możliwa.

Dodatkowo, treningi EEG Biofeedback, stanowią ważny element w przyspieszaniu efektywności innych rodzajów terapii.

Regulamin

  1. Spotkania konsultacyjne/ diagnostyczne / terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
  2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog/terapeuta ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
  3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii, terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich klientów.
więcej