Gabinet psychologiczny Urszula Szymska

Wyszukiwarka

W naszej pracy dążymy do ulepszania oferowanych usług, aby były one jeszcze bardziej funkcjonalne i przyjazne.

Długość terapii, ilość i częstotliwość treningów

Każdy trening złożony jest zwykle z 8-10-ciu, 2-3-minutowych rund - po każdej jest krótka 20 - sekundowa przerwa na relaks.

Liczba sesji EEG BFB uzależniona jest od rodzaju i głębokości zaburzeń:

  1. treningi krótkoterminowe - 10-20 spotkań - osoby zdrowe, sportowcy itd. w celu usprawnienia, doskonalenia funkcji poznawczych (z badań wynika, że możliwości naszego mózgu wykorzystujemy tylko w 10%),
  2. treningi średnioterminowe - takie, które wymagają systematycznej pracy przez ok. 40 - 60 sesji (np. ADHD, dysleksja)
  3. treningi długoterminowe - 80-100 sesji - przy poważnych zaburzeniach funkcjonowania mózgu (np. afazja)

Ilość potrzebnych w terapii sesji uzależniona jest także od indywidualnych cech klienta m.in. podatności jego mózgu na zmiany i aktywności własnej w czasie treningu.

W treningach BFB ważne jest nie tylko osiągnięcie poprawy stanu, ale także utrwalenie wyników, a to wymaga czasu. Aby treningi były skuteczne, odstęp między sesjami nie powinien być dłuższy niż 7-10 dni. Najlepiej, gdy treningi odbywają się 2-3 razy w tygodniu. Treningi o mniejszej częstotliwości np. 1 raz w tygodniu łączą się z dłuższym oczekiwaniem na efekty.

Regulamin

  1. Spotkania konsultacyjne/ diagnostyczne / terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
  2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog/terapeuta ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
  3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii, terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich klientów.
więcej