Gabinet psychologiczny Urszula Szymska

Wyszukiwarka

W naszej pracy dążymy do ulepszania oferowanych usług, aby były one jeszcze bardziej funkcjonalne i przyjazne.

O metodzie

EEG Biofeedback (Neurofeedback) jest nową metodą terapeutyczną, pozwalającą na regulację pracy mózgu poprzez zmianę wzorca fal mózgowych, w oparciu o biologiczne sprzężenie zwrotne, przy wykorzystaniu nowoczesnej techniki komputerowej.

Metoda ta wykorzystuje trwające przez całe życie plastyczne zdolności mózgu, polegające na tworzeniu nowych połączeń synaptycznych i wygaszaniu połączeń już istniejących.

Poszczególne zakresy częstotliwości fal mózgowych obrazują gotowość mózgu do nauki, koncentracji uwagi, umiejętności relaksacji, ale też lęk, stres, napięcie emocjonalne. Zasadniczym celem treningów Biofeedback jest takie zoptymalizowanie pracy mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji.

Stosując EEG Biofeedback możemy usunąć nadmiar fal niepotrzebnych, a zwiększyć energię fal, których jest za mało. Taka zmiana w efekcie przywraca równowagę psychiczną i fizyczną i pozwala na pozbycie się dolegliwości związanych z nieprawidłowymi wzorcami fal mózgowych.

Zasada działania EEG Biofeedback polega na komputerowej analizie zapisu fal mózgowych pacjenta, podłączonego do aparatury za pomocą elektrod. Zadaniem pacjenta jest kontrolowanie parametrów wideogry/animacji za pomocą swoich myśli. Terapeuta podczas treningu tak dostosowuje jego parametry, by stymulować powstawanie nowych połączeń - prawidłowe wzorce lub hamować te niewłaściwe.

Poprzez trening EEG Biofeedback możemy m.in. poprawić pamięć, koncentrację uwagi, szybkość myślenia, zwiększyć możliwości radzenia sobie ze stresem, zdolność do kontroli emocji, poprawić swoją samoocenę.

EEG Biofeedback jest metodą bezpieczną, nieinwazyjną, bez skutków ubocznych. Ponieważ terapia Biofeedback podlega mechanizmom uczenia się i utrwalania pamięci, dlatego jej efekty mogą być długotrwałe, a nawet trwałe.

Skuteczność terapii zależy m.in. od wieku pacjenta, rodzaju dysfunkcji, a przede wszystkim jego motywacji.

Metoda EEG Biofeedback została opracowana przez naukowców z ośrodka lotów kosmicznych NASA w USA. Metoda stworzona na potrzeby astronautów i pilotów, pierwotnie wykorzystywana jako pomoc w doskonaleniu zdolności psychicznych i zwiększeniu odporności na stres, od ponad 40-stu lat ma zastosowanie przy wspieraniu leczenia zaburzeń psychosomatycznych i neurologicznych, a także w doskonaleniu sprawności umysłowych - w USA i Europie Zachodniej, a od kilku lat także w Polsce.

Regulamin

  1. Spotkania konsultacyjne/ diagnostyczne / terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
  2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog/terapeuta ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
  3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii, terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich klientów.
więcej