Gabinet psychologiczny Urszula Szymska

Wyszukiwarka

W naszej pracy dążymy do ulepszania oferowanych usług, aby były one jeszcze bardziej funkcjonalne i przyjazne.

Wparcie w sytuacjach kryzysowych, żałobie

  • przeprowadzanie rozmów wspierających w sytuacji kryzysowej, przeżywania żałoby,
  • psychoedukacja rodziców dotycząca postępowania z dzieckiem w sytuacji utraty przez nie bliskiej osoby,
  • rozmowy terapeutyczne z dziećmi.

Rozmowa trwa 60 minut.

Regulamin

  1. Spotkania konsultacyjne/ diagnostyczne / terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
  2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog/terapeuta ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
  3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii, terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich klientów.
więcej