Gabinet psychologiczny Urszula Szymska

Wyszukiwarka

W naszej pracy dążymy do ulepszania oferowanych usług, aby były one jeszcze bardziej funkcjonalne i przyjazne.

Poradnictwo psychologiczne i wychowawcze

  • wstępna diagnoza problemu klienta - rozmowa
  • udzielenie informacji i wskazówek dotyczących możliwości i sposobów rozwiązania problemu zasygnalizowanego przez klienta - psychoedukacja
  • porady dla rodziców i opiekunów doświadczających trudności w wychowaniu dzieci.

Spotkanie trwa 60 minut.

Regulamin

  1. Spotkania konsultacyjne/ diagnostyczne / terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
  2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog/terapeuta ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
  3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii, terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich klientów.
więcej