Gabinet psychologiczny Urszula Szymska

Wyszukiwarka

W naszej pracy dążymy do ulepszania oferowanych usług, aby były one jeszcze bardziej funkcjonalne i przyjazne.

Rodzaje diagnozy

Diagnoza - przeprowadzanie badań z wykorzystaniem testów, skal, kwestionariuszy i innych narzędzi diagnostycznych.

Diagnozowanie:

  • poziomu rozwoju intelektualnego (inteligencji)- jedno spotkanie z klientem
  • przyczyn trudności szkolnych, emocjonalno-motywacyjnych, zaburzeń zachowania - dwa spotkania z klientem

Regulamin

  1. Spotkania konsultacyjne/ diagnostyczne / terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
  2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog/terapeuta ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
  3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii, terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich klientów.
więcej