Gabinet psychologiczny Urszula Szymska

Wyszukiwarka

W naszej pracy dążymy do ulepszania oferowanych usług, aby były one jeszcze bardziej funkcjonalne i przyjazne.

Przebieg diagnozy psychologicznej

Diagnoza poziomu rozwoju intelektualnego - 90 minut

  • wywiad z rodzicami/opiekunami/klientem
  • przeprowadzenie badania poziomu rozwoju intelektualnego (inteligencji)
  • przekazanie i omówienie wyników badania
  • udzielenie porady/ zaplanowanie kolejnych działań diagnostycznych

Poszerzona diagnoza psychologiczno-pedagogiczna - 90 minut

  • przeprowadzenie badań uzupełniających z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych, adekwatnych do zgłaszanego przez klienta problemu
  • przekazanie wyników badań, postawienie diagnozy
  • udzielenie porady

Istnieje możliwość wystawienia opinii.

Regulamin

  1. Spotkania konsultacyjne/ diagnostyczne / terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
  2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog/terapeuta ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
  3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii, terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich klientów.
więcej