Gabinet psychologiczny Urszula Szymska

Wyszukiwarka

W naszej pracy dążymy do ulepszania oferowanych usług, aby były one jeszcze bardziej funkcjonalne i przyjazne.

O mnie

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyłam Podyplomowe Studia Psychokorekcji Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Z wykształcenia jestem psychologiem. Posiadam kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki, jestem terapeutą Biofeedback EEG i RSA.

Od wielu lat pracuję jako psycholog w placówkach oświatowych (poradni psychologiczno-pedagogicznej i szkole specjalnej), gdzie prowadzę diagnozę, terapię psychologiczną dzieci i młodzieży, poradnictwo dla rodziców i nauczycieli oraz działalność profilaktyczną i psychoedukacyjną.  Ukończyłam liczne szkolenia i kursy doskonalące m.in. z zakresu diagnozy i terapii dysleksji, nadpobudliwości psychoruchowej, zdrowia psychicznego i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, terapii krótkoterminowej ukierunkowanej na rozwiązanie problemu, interwencji w sytuacji kryzysu.  Jestem praktykiem SFA - podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, realizatorem warsztatów "Szkoła dla rodziców" rekomendowanych przez MEN.  Współpracuję także z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz wyższymi uczelniami, prowadząc warsztaty i szkolenia w ramach kursów i studiów podyplomowych.

Terapią EEG Biofeedback zajmuję się od czterech lat. Podstawową wiedzę z zakresu terapii EEG Biofeedback uzyskałam w trakcie kursu I stopnia (certyfikat), zorganizowanego przez Fundację Promyk Słońca we Wrocławiu we współpracy z Instytutem EEG Biofeedback w Pradze i Centrum Zdrowia Psychicznego w Jaseniku (prowadzenie: Prim. MU dr M. Novotny, dr V. Tylova ) oraz kursu II stopnia (certyfikat), prowadzonego przez mgr Irenę Martynową, mgr Krystynę Smyk , dr Kazimierza Smyk.

Systematycznie podnoszę swoje kompetencje, by wiedzą i doświadczeniem czerpanym od praktyków wzbogacać swoją własną działalność terapeutyczną. Na bieżąco uczestniczę w szkoleniach, warsztatach i konferencjach na temat rozwoju i postępów w Neuroterapii. Uczestniczyłam w warsztatach doskonalących z EEG Biofeedback zorganizowanych Przez Fundację Promyk Słońca oraz Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii we Wrocławiu, (prowadzenie: Prof. Juri  D. Kropotov i Jiri Tyl PhDr). Od 2012 roku systematycznie podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w warsztatach szkoleniowych Akademii Neuroterapii Ogólnopolskiej Międzyporadnianej Grupy Szkoleniowej Neuroterapeutów "Alfa", prowadzonych przez psychologa i neurofizjologa mgr Elizę Mazur. Na bieżąco studiuję literaturę przedmiotu.

W 2011 r. moje zainteresowania terapią Biofeedback skierowałam na terapię RSA.  Ukończyłam szkolenie z tego zakresu zorganizowane przez Fundację Promyk Słońca i Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii we Wrocławiu (prowadzenie: mgr Irena Martynowa).

Moją działalność cechuje dojrzałość, odpowiedzialność, rzetelność i uczciwość. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem klienta.

mgr Urszula Szymska

psycholog, terapeuta biofeedback

Certyfikaty

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

Regulamin

  1. Spotkania konsultacyjne/ diagnostyczne / terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
  2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog/terapeuta ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
  3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii, terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich klientów.
więcej