Gabinet psychologiczny Urszula Szymska

Wyszukiwarka

W naszej pracy dążymy do ulepszania oferowanych usług, aby były one jeszcze bardziej funkcjonalne i przyjazne.

Regulamin Gabinetu Psychologicznego

  1. Spotkania konsultacyjne/ diagnostyczne / terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
  2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog/terapeuta ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
  3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii, terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich klientów.
  4. Psycholog/terapeuta może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, pacjent nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy psycholog/terapeuta nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą a klientem.
  5. Psycholog/terapeuta ma obowiązek na bieżąco informować klienta lub rodzica/opiekuna dziecka o wynikach badań diagnostycznych oraz o przebiegu i postępach terapii.
  6. Zarówno pierwsza wizyta, jak i kolejne spotkania odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  7. Opłaty za wizyty wnoszone są na miejscu po jej zakończeniu.

Zastrzegam sobie prawo do zmiany powyższego Regulaminu, jak również zmiany cen.
Podpisanie przez klienta lub rodzica/opiekuna dziecka Regulaminu jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do jego przestrzegania. Ustalony Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2013 roku.

Regulamin

  1. Spotkania konsultacyjne/ diagnostyczne / terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
  2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog/terapeuta ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
  3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii, terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich klientów.
więcej