Gabinet psychologiczny Urszula Szymska

Wyszukiwarka

W naszej pracy dążymy do ulepszania oferowanych usług, aby były one jeszcze bardziej funkcjonalne i przyjazne.

Cennik usług w gabinecie psychologicznym

L.p. Rodzaj usługi Czas trwania Cena
1. Badanie poziomu inteligencji 90 minut 100,00
2. Poszerzona diagnoza psychologiczna - 2 spotkania 90 minut x 2 180,00
3. Konsultacja psychologiczna, porada 60 minut 80,00
4. Rozmowa wspierająca w kryzysie, żałobie 60 minut 80,00
5. Terapia EEG Biofeedback:    
  - kwalifikacja do treningów bez diagnozy psychologicznej 90 minut x 2 160,00
  - sesja treningowa 45 minut 60,00
6. Terapia RSA Biofeedback:    
  - kwalifikacja do treningów - pierwsze spotkanie 60 minut 80,00
  - sesja treningowa 30 - 35 minut 40,00
7. Terapia Biofeedback EEG i RSA sesje łączone 60 minut 80,00
8. Opinia psychologiczna   40,00

Regulamin

  1. Spotkania konsultacyjne/ diagnostyczne / terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.
  2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog/terapeuta ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.
  3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii, terapeuta ma dostęp do dokumentacji wyłącznie swoich klientów.
więcej